На 17.07.2020 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.073-4801-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Бенефициент: „Балистик“ ООД
Цел на проекта:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Кратко описание на проекта/информацията:
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца.

Стойност на проекта: 10 000  лева